Հայտարարություններ

Մարքեթինգի մասնագետ

Աշխատանքային պարտականությունները 1. Նոր շուկաների բացահայտում. 2. Վաճառքի նոր մոդելների (սխեմաների) և մեթոդների մշակում. 3. Վաճառքի խթանման և գովազդի արդյունավետության մեխանիզմների վերլուծություն և առաջարկությունների ներկայացում. 4. Վեբ-կայքերի և այլ, գովազդների տեղադրման համար նախատեսված, տեղեկատվական հարթակների վերլուծության իրականացում և ընտրություն:

Դիտել