ԲԵԼԵՆՍ ՇԻԹ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բելենս Շիթ հաշվապահական ընկերությունը հիմնադրվել է 2008 թվականին և իր գործությունությունն սկսել է Ալավերդի քաղաքում, որից հետո նույն թվականին բացվել է ընկերության Երևանյան գրասենյակը: Ընկերության աշխատակազմը համալրված է բանիմաց և արհեստավարժ մասնագետներով, որոնք առաջնորդվում են ընկերության որդեգրած սկզբունքներով՝ վստահելի որակ, առևտրային տեղեկատվության կոնֆիդենցիալություն և աշխատանքի արդյունքների ապահովում:

ՓՈՐՁ

Համագործակցությունը մեզ հետ հնարավորություն կստեղծի Ձեզ ստանալ մասնագիտական խորհրդատվությունների և հարկային ու հաշվապահական հաշվառման ծառայությունների ամբողջական փաթեթ:

2

Գրասենյակներ

8

Աշխատակիցներ

150

Գործընկերներ

2150

Այցելություններ

Մեր Թիմը

Սաթիկ Ազարյան

Հաշվապահ

Նորայր Գևորգյան

Ալավերդու գրասենյակի ղեկավար

Սևակ Ոսկանյան

Տնօրեն, հարկային խորհրդատու

Կարինե Սուքիասյան

Համահիմնադիր, Երևանյան գրասենյակի ղեկավար

Սոնա Ազարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Եվա Աղաբաբյան

Հաշվետար

Ծառայություններ

Լրացուցիչ ծառայություններ

Իրավաբանական անձանց գրանցման և անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառման աշխատանքներին օժանդակում. Կնիքների, դրոշմակնիքների պատվիրման աշխատանքներին օժանդակում. Գործարար (բիզնես) պլանի կազմման աշխատանքներին օժանդակում. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման աշխատանքներին օժանդակում.

Հաշվապահական հաշվառում և խորհրդատվություն

Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի հաշվառումից մինչև ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում. Հաշվապահական հաշվառման ներդրում և վերականգնում հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում. Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմ

Հարկային հաշվարկների ստուգում /աուդիտ/

Նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջաններում կազմված հաշվարկ հաշվետվությունների ուսումնասիրություն, ստուգում, բացթողումների և թերությունների հայտնաբերում:

Կադրային գործավարություն

Աշխատանքային, ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրերի և համաձայնագրերի կազմում. Ներքին կարգապահական կանոնների և գործատուի այլ իրավական ակտերի մշակում. Աշխատաժամանակի հաշվարկման տեղեկագրերի, աշխատանքի (հերթափոխային), հանգստի, արտաժամյա աշխատանքի և հերթապահության գրաֆիկների (ժամանա

Հարկային հաշվառում և խորհրդատվություն

Հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում. Հարկային օրենսդրության համապատասխան հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների հաշվարկում, պլանավորում և հաշվառում. Հարկային օրենսդրության, հարկերի հաշվառման մեթոդների, վճարման ժամկետների և հարկային ռիսկերի գնահատում, կառավարում ու խորհրդատվությու

Բլոգ

February 24, 2021

Ինչո՞ւ ենք այն օգտագործում

Գործընկերներ

Հետադարձ կապ

Առաջարկությունների, օնլայն խորհրդատվության և դժգոհությունների համար

Հասցե

Կոմիտաս 49, 2-րդ հարկ ՀՀ, ք.Երևան

Հասցե

ՀՀ, Լոռու մարզ, ք.Ալավերդի, Թումանյան 25/1
  • Հեռ: +37410202227
  • Հասցե: Կոմիտաս 49, 2-րդ հարկ ՀՀ, ք.Երևան